ถึงเวลาของฤดูท่องเที่ยวช่วงสิ้นปีกันอีกครั้ง เรามี 5 โครงการหลวงในภาคเหนือมาเป็นไอเดียสำหรับแวะไปเยี่ยมเยือนกัน นอกจากจะได้เที่ยวพักผ่อนแล้ว ยังได้เดินตามรอยเท้าในหลวงรัชกาลที่ 9 ในคราวเดียวกัน พร้อมแล้วก็เก็บกระเป๋าเตรียมลุยได้เลย

travel1

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวงแห่งแรกในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวทั้งผลไม้ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรชาวเขาและลดการปลูกฝิ่นในพื้นที่ ปัจจุบันที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของสวนดอกไม้นานาพันธุ์ สวนบ๊วย สวนท้อ สวนบอนไซ รวมถึงถนนรอบโครงการหลวงระยะทาง 2.2 กิโลเมตรซึ่งรายล้อมไปด้วยต้นซากุระแท้ๆ จากญี่ปุ่น และอุโมงค์ดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งเป็นสีชมพูสวยงาม

 

travel2

โครงการพัฒนาดอยตุง

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
จริงๆ แล้ว โครงการพัฒนาดอยตุง นั้นเป็นโครงการในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าฯ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นในประเทศไทย โดยสมเด็จย่าฯ มีพระราชประสงค์ช่วยเหลือชาวบ้านดอยตุงที่มีความเป็นอยู่ยากจน ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ จึงทรงพัฒนางานด้านสาธารณสุข การศึกษา รวมถึงความเป็นอยู่ของชาวเขา จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้แวะไปชม อาทิ พระธาตุดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง สวนแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งที่ท่องใหม่ Doi Tung Tree Top Walk ทางเดินลอยฟ้าที่เพิ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อกลางปีนี้เอง โดยทางเดินสามารถชมไร่กาแฟ สวนป่า และแปลงปลูกหญ้าแฝกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมาทรงปลูกด้วยพระองค์เองด้วย

 

travel3

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับคอกาแฟทั้งหลาย  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และเพาะพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและเห็ด โครงการนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีพระราชประสงค์ในการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง โดยที่นี่มีทั้งสวนกาแฟอาราบิก้า สวนเมี่ยง และสวนสมุนไพรให้แวะชิมแวะชม แต่ไฮไลท์เด็ดจริงๆ คือสโมสรโครงการหลวงตีนตก บ้านพักโฮมสเตย์แบบเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติ หรืออยากจะแคมป์ปิ้งกางเต็นท์ก็ยังได้ ถ้าอยากสัมผัสชุมชนหรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านแม่กำปองได้นะ

 

travel4

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย (ห้วยห้อม)

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้วยห้อม คือธนาคารข้าวแห่งแรกของโลกซึ่งเกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้ยกระดับคุณภาพของชาวบ้านและเกษตรกรผ่านการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมและสาธารณสุข ทุกวันนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยังอุดมสมบูรณ์ เป็นธรรมชาติ และมีเอกลักษณ์อันงดงามผสมผสานกับวิถีชีวิตของชาวเขา ที่พลาดไม่ได้คือนาข้าวขั้นบันไดบนเนินเขา โดยชาวบ้านจะลงไม้ลงมือปลูกข้าวกันช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

 

travel5

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เดิมทีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงที่อพยพมานั้นประกอบอาชีพปลูกฝิ่นในบริเวณนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงริเริ่มโครงการส่งเสริมการทำเกษตรถาวร โดยเน้นการปลูกพืชเมืองหนาวเป็นหลัก  จนในทุกวันนี้ใครๆ ต่างก็พากันเรียกปางอุ๋ง ว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย” ความงดงามอยู่ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า แสงสีทองจะค่อยๆ ลอดผ่านทิวสน สะท้อนกับผืนน้ำ เป็นวิวที่ต้องไปดูด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิต แล้วอย่าลืมล่องแพชมบรรยากาศโดยรอบด้วยล่ะ ถ้าเจอหงส์พระราชทานจากสมเด็จพระราชินีก็อย่าลืมถ่ายรูปมาแชร์กันนะ