พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำลังจัดนิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ (Fit  For A Queen)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดแสดงฉลองพระองค์แบบสากล ซึ่งล้วนเป็นผลงานของดีไซเนอร์ระดับโลก

ครั้งเมื่อตามเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อปี พ.ศ. 2503 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมอบหมายให้ นายปิแอร์ บัลแมง ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศส ผู้ริเริ่มแบรนด์ Balmain ดูแลการออกแบบฉลองพระองค์แบบสากลทั้งหมด 29 ชุด 

โดยนิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก
1. ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน 21 ชุด มีทั้งตัดเย็บจากผ้าไทยและผ้าฝรั่ง โดยลายปักได้ เลอซาจ ผู้ก่อตั้ง Maison Lesage มาดูแลทั้งหมด และมีพระมาลาและฉลองพระบาทจัดแสดงเช่นกัน

2. ฉลองพระองค์ชุดกลางคืน 8 ชุด สำหรับงานกลางคืน

นอกจากนี้ยังมีวีดีทัศน์ขณะเสด็จเยือนต่างประเทศ แฟชันโชว์ของบัลแมง และสัมภาษณ์ช่างปักเลอซาจด้วย

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.

บุคคลทั่วไปเสียค่าเข้าชม 150 บาท / นักเรียนและนักศึกษา 50 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม www.qsmtthailand.org/exhibitions/541