เวิร์กช็อปเลี้ยงไส้เดือนและซิตี้ฟาร์มในกรุงเทพฯ ที่ได้แรงบันดาลใจจากหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และนำเอาศาสตร์และศิลป์มาบูรณาการอย่างลงตัว


เกี่ยวกับลุงรีย์

ลุงรีย์ หรือ คุณชารีย์ บุญญวินิจ อายุ 28 ปี เป็นนักออกแบบ ช่างปั้น และเจ้าของฟาร์มลุงรีย์ เขาเรียนจบจากคณะมัณฑณศิลป์ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาศิลปบูรณาการ

ลุงรีย์เคยทำงานเป็นเชฟ นักออกแบบ ช่างปั้น ก่อนจะผันตัวมาทำซิตี้ฟาร์มอย่างจริงจัง

ไส้เดือน

ลุงรีย์เลือกไส้เดือนเป็นตัวแทนของฟาร์มเกษตรอินทรีย์ และบูรณาการกับศาสตร์การออกแบบและการเกษตรด้านอื่นๆ ปัจจุบันที่ฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนอยู่ 2 พันธุ์ คือ AF ไว้ทำปุ๋ยและ Tiger สำหรับเป็นอาหารสัตว์ 1 กะบะสามารถจุไส้เดือนถึง 10 กิโลกรัม

เวิร์กช็อป 4 คอร์ส

ปัจจุบันฟาร์มลุงรีย์เปิดคอร์สอบรม 4 คอร์ส ได้แก่ การเลี้ยงไส้เดือน ปลูกผัก เพาะเห็ด และเลี้ยงกุ้งในฟาร์ม เขายังเลี้ยงสัตว์อื่นไว้เพื่อเป็นห้องทดลองทางระบบนิเวศน์ อาทิ แพะ หมูแคระเวียดนามไว้กำจัดของเสีย และสัตว์ปีก ที่นี่มีห่านขี้เล่นชื่อบู้บี้ ซึ่งลุงรีย์บอกว่านอกจากประโยชน์ในเชิงระบบนิเวศน์แล้ว บู้บี้ยังช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ด้วย

มีกินมีใช้ในอนาคต

ทางฟาร์มมีแผนจะเปิดร้านอาหารออร์แกนิค โดยใช้วัตถุดิบจากฟาร์มและนำความรู้เชิงเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์ร่วม

สนใจเรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียง ตามรอยพ่อ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/unclereefarm.page/