เรียนรู้เรื่องราวและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านปลายปากกาของนักเขียนชาวไทยในหนังสือถึงในหลวง 6 เล่มนี้ที่อยากชวนคุณมาอ่าน

book_1

1. พระราชอารมณ์ขัน

ผู้แต่ง วิลาศ มณีวัต
สำนักพิมพ์  ดอกหญ้าวิชาการ

ผู้เขียนได้รวบรวมพระราชอารมณ์ขันเล็กๆ น้อยๆ จากพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงตรัสแก่ราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี และตีพิมพ์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2559 เมื่อพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

 

book_2

2. ใต้เบื้องพระยุคลบาท 

ผู้แต่ง ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
สำนักพิมพ์  มติชน

ยังมีเรื่องราวหลายอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระองค์ หนังสือเล่มนี้อธิบายทั้งวิธีคิด หลักการในการทรงงาน โครงการต่างๆ ที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทย รวมถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งผู้เขียนได้เล่าจากความทรงจำอย่างน่าสนใจ

 

book_3

3. ใกล้เบื้องพระยุคลบาท

ผู้แต่ง ลัดดาซุบซิบ
สำนักพิมพ์  ร่วมด้วยช่วยกัน

รู้จักกับในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ผ่านเรื่องเล่าของบุคคลที่ได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดพระองค์ โดยเรื่องสั้นในหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเอาบทความที่เคยตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ มีความน่ารักเป็นกันเองจนอ่านไปยิ้มไปแน่นอน

 

book_4

4. ในหลวงของเรา

ผู้แต่ง อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
สำนักพิมพ์  ดอกหญ้า

หนังสือว่าด้วยบทพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท เกี่ยวกับพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

book_5

5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และเจ้านายไทยในโลซานน์

ผู้แต่ง Lysandre C. Seraidaris (ลีซองดร์ เซ. เซไรดารีส)

สำนักพิมพ์  ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องย่อเเละบันทึกจากความทรงจำของมร.ลีซองดร์ เซ. เซไรดารีส ลูกชายของเกลย์อง เซ.เซไรดารีส ครูส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และ 9 ขณะที่ทั้งสองพระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีภาพถ่ายที่แทบไม่เคยแสดงที่ไหนเลย เพราะบันทึกโดยพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงของในหลวงทั้งสองพระองค์ หนังสือเล่มนีได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสด้วย

 

book_6

6. การทรงงานของพ่อในความทรงจำ

ผู้แต่ง ปราโมทย์ ไม้กลัด

สำนักพิมพ์  สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ่านเรื่องน่าประทับใจจากประสบการณ์ของปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดพระองค์กว่า 20 ปี อาทิ การที่พระองค์ทรงลำบากตรากตรำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล หรือบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของโครงการในพระราชดำริที่พระองค์ทรงก่อตั้งขึ้น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร