การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นเรื่องสะเทือนใจสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ศิลปินและนักแต่งเพลงหลายคนที่ได้นำเรื่องราวความประทับใจมาถ่ายทอดเป็นบทเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งแต่ละบทเพลงจะแสดงถึงความจงรักภักดีและความรัก ในครั้งนี้จึงขอรวบรวมบทเพลงให้ทุกคนได้ฟังมา ณ ที่นี้

1. ต้นไม้ของพ่อ (พ.ศ. 2539)

ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์

แต่งทำนองและเรียบเรียงโดย อภิไชย เย็นพูนสุข

เนื้อร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค

เนื่องวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

2. ของขวัญจากก้อนดิน(พ.ศ. 2542)

ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์

ทำนองและเนื้อร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค

เรียบเรียงโดย สราวุธ เลิศปัญญานุช

เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

3. รูปที่มีทุกบ้าน (พ.ศ.2550)

ขับร้องโดย  ธงไชย แมคอินไตย์

ทำนองโดย อภิไชย เย็นพูนสุข

เรียบเรียงโดย วีรภัทร์ อึ้งอัมพร

เนื้อร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

4. ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป (พ.ศ.2554)

ขับร้องโดย อัสนี-วสันต์ โชติกุล

ทำนองและเนื้อร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค

เรียบเรียงโดย สราวุธ เลิศปัญญานุช

เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

5. คำพ่อสอน

ขับร้องโดย สำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วงฟลาย)

ทำนองและเนื้อร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค

เรียบเรียงโดย ชาญวุฒิ บุญแย้ม

เป็นเพลงประจำมูลนิธิพระดาบส